Werkzaamheden naast dienstverband

Werk en privé zijn vaak niet strikt gescheiden. De universiteit vergt bij drukte soms extra inspanning van u of ondersteuning bij andere werkzaamheden dan in uw arbeidscontract staan. Aan de andere kant is het mogelijk dat u in uw eigen tijd nevenwerkzaamheden verricht. Daarom staat in de cao een aantal regels omtrent werkzaamheden naast uw dienstverband.

Andere werkzaamheden

De universiteit kan u verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden uit te voeren. Daarbij gaat het alleen om werkzaamheden die redelijkerwijs van u verwacht kunnen worden in verband met uw persoonlijke situatie. In geval van een staking mag de universiteit u niet vragen om werkzaamheden van stakende collega’s uit te voeren.

Nevenwerkzaamheden

Verricht u nevenwerkzaamheden naast uw baan bij de universiteit? Dan bent u verplicht om dat te melden. Alleen met toestemming van uw werkgever mag u nevenwerkzaamheden verrichten. Uw werkgever beoordeelt of deze werkzaamheden strijdig zijn met de belangen van de universiteit. Als dit niet het geval is, krijgt u toestemming om deze nevenwerkzaamheden buiten werktijd te verrichten. In overleg met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg worden nadere regelingen vastgelegd die voor uw universiteit gelden.

Overwerk

Wilt u weten wat de afspraken rondom overwerk zijn? Lees dan verder op de pagina beloning.