Carrière maken binnen de universiteit

Voor promovendi en onderzoekers met een tijdelijk contract zijn er mogelijkheden om carrière te maken binnen de universiteit. Daarnaast zet de universiteit zich actief in om het arbeidsmarktperspectief van deze tijdelijke werknemers ook buiten de universiteit te verbeteren.

 

Tenure track

Wilt u als wetenschapper in aanmerking komen voor een vast dienstverband bij de universiteit? Dat kan onder andere via een tenure track. Dit is een formeel vastgelegd traject naar een dienstverband voor onbepaalde tijd voor wetenschappelijk personeel. In de afspraken die de universiteit met u maakt, komen de volgende punten aan de orde:

  • doorstroom naar een hogere wetenschappelijke functie;
  • de duur van het traject;
  • de beoordelingsprocedure en beoordelingscriteria;
  • de gevolgen van een positieve of negatieve beoordeling.

In artikel 6.6 van de cao vindt u alle voorwaarden.

Copyright 2024