Uw pensioen bij de universiteit

Uw pensioen bij de universiteit

Als werknemer van de universiteit bouwt u pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Lees hier hoe uw pensioen geregeld is.

 

Pensioenopbouw

Werknemers van de Nederlandse universiteiten zijn aangesloten bij het ABP. De algemene pensioenvoorwaarden vindt u in artikel 7.1 van de cao. In het pensioenreglement van het ABP vindt u de uitgebreide voorwaarden. Voor vragen over uw pensioen kunt u terecht op de website van het ABP. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks met het ABP contact opnemen.

Pensioenpremies

Hoeveel premie u afdraagt voor de opbouw van uw pensioen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U vindt een overzicht van alle sociale verzekeringspremies in de tabel sociale premies. APB past deze premietabel jaarlijks aan. De meest recente tabel vindt u op de website van het ABP.

Copyright 2024