Dienstverbanden

De universiteit onderscheidt verschillende dienstverbanden. Hier leest u wat dat voor u als werknemer inhoudt. Wat is de maximale arbeidsduur, wat is een functiecontract en hoelang duurt een tijdelijk dienstverband?

Arbeidsovereenkomst of aanstelling

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Vanaf dat moment zijn alle medewerkers in dienst bij een universiteit via een arbeidsovereenkomst. Er is geen onderscheid meer tussen een arbeidsovereenkomst en een aanstelling. Kijk voor meer informatie op de website van de VNSU.

Functiecontract

Een functiecontract gaat uit van het resultaat in plaats van de bestede tijd. Zo kunt u uw tijd makkelijker indelen en uw werk zelf organiseren. U bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van uw arbeids-, rust- en vakantietijden. De belangrijkste regel is: het resultaat moet voldoen aan de afspraak die u met uw leidinggevende heeft gemaakt. Tijdens de looptijd van de huidige cao kan de universiteit functiecontracten sluiten met het wetenschappelijk personeel. Dit geldt ook voor ondersteunend personeel en beheerspersoneel vanaf schaal 11. Meer details vindt u in artikel 4.5 van de cao.

 

Niet verplicht

U bent niet verplicht om een functiecontract met de universiteit te sluiten. Dat kan alleen als zowel u als de universiteit hiermee instemt. Sluit u een functiecontract af bij aanvang van uw dienstverband? Dan kunt u binnen drie maanden afzien van het functiecontract zonder dat u daar een reden voor hoeft op te geven.

Arbeidsduur en verlenging tijdelijke contracten

De maximumduur van een tijdelijk dienstverband verschilt per functie, net als het toegestane aantal verlengingen. Afhankelijk van uw functiegroep geldt het volgende:

  • Wetenschappelijk personeel: de totale duur, inclusief eventuele opvolgende dienstverbanden, is maximaal drie jaar. Voor bepaalde functies of werkzaamheden geldt een totale duur van maximaal vier jaar. Deze uitzonderingen vindt u in artikel 2.3 lid 1 van de cao. De universiteit kan een dienstverband voor bepaalde tijd maximaal twee keer verlengen met een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.
  • Ondersteunend personeel en beheerspersoneel: de totale duur, inclusief eventuele opvolgende dienstverbanden, is maximaal drie jaar. Voor bepaalde functies of werkzaamheden geldt een totale duur van maximaal vier jaar. Deze uitzonderingen vindt u in artikel 2.3 lid 2 van de cao. De universiteit kan een dienstverband voor bepaalde tijd maximaal twee keer verlengen met een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.
  • Promovendi: altijd een dienstverband voor bepaalde tijd voor de beoogde duur van het promotietraject. Dit is in beginsel vier jaar bij een volledige werkweek. Bij een deeltijddienstverband ligt een aangepaste duur voor de hand. Bij aanvang van het dienstverband kan de universiteit eenmalig een dienstverband voor achttien maanden sluiten om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie. Voor promovendi geldt geen maximumaantal opeenvolgende tijdelijke contracten of een maximumduur van de dienstverbanden.
  • Student-assistenten: altijd een dienstverband voor bepaalde tijd tijdens de studie. Er geldt geen maximumaantal opeenvolgende tijdelijke contracten of een maximumduur van de dienstverbanden voor student-assistenten.
  • Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt: de universiteit kan een dienstverband voor bepaalde tijd maximaal zes keer verlengen binnen een periode van maximaal vier jaar.
Copyright 2020