Beloning

Welke beloning krijgt u voor uw werk, hoe zit het met loonsverhoging en wat krijgt u voor overwerk? U leest het hier.

Salarisschaal

Hoe uw salarisschaal is ingericht, vindt u in de financiële arbeidsvoorwaarden in Bijlage A van de cao. Naast uw salaris heeft u recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. U ontvangt 8% vakantie-uitkering over uw totale loon en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het salaris dat u in dat kalenderjaar heeft ontvangen. In artikel 3.4 van de cao leest u meer over de eindejaarsuitkering en in artikel 3.11 staat meer informatie over de vakantie-uitkering.

Functie-indeling

Een overzicht van de functieniveaus vindt u in de functieniveaumatrix. Wilt u bezwaar maken tegen uw functie-indeling? Dan kunt u naar twee aspecten kijken. Vindt u dat uw werkzaamheden in een ander functieprofiel thuishoren of vindt u dat voor uw functie niet het juiste functieniveau gekozen is? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken volgens het bezwarenreglement van het functie-ordeningsysteem UFO.

Loonsverhoging

Loonsverhoging kan totdat u het maximum van uw salarisschaal bereikt. Het is mogelijk om jaarlijks een salarisverhoging te ontvangen, bovenop de loonsverhoging die in de cao is vastgelegd. Als de universiteit vindt dat u uw functie naar behoren vervult, kan uw salaris verhoogd worden tot de volgende stap op de salarisschaal. Als u uw functie zeer goed of uitstekend vervult, is het mogelijk dat uw salaris met een groter bedrag wordt verhoogd. De voorwaarden voor individuele salarisverhoging vindt u in artikel 3.3.

 

 

Overwerk

U heeft recht op een vergoeding voor overwerk als u behoort tot het ondersteunend personeel of beheerspersoneel met een salarisschaal lager dan schaal 11. U krijgt alleen een vergoeding als u overwerkt omdat uw werkgever u dat uitdrukkelijk heeft opgedragen. Er is sprake van overwerk als u werkt buiten uw normale werktijden en wanneer u daarmee uw werktijdfactor (WtF) overschrijdt. Overwerk aansluitend op uw dagelijkse werktijd wordt vergoed als dit meer dan een half uur is. In artikel 3.27 van de cao vindt u de overige voorwaarden voor overwerk. De vergoeding voor uw overwerk bestaat uit compensatie-uren, gelijk aan de tijd dat u overwerkt, plus extra verlof.

 

 

 

Extra verlof

De universiteit kent extra compensatie-uren of een bedrag in geld toe voor uw overwerk volgens deze regels:

  • 25% voor overwerkuren op maandag t/m vrijdag tussen 7 uur en 18 uur;
  • 50% voor overwerkuren op maandag t/m vrijdag voor 7 uur of na 18 uur en voor overwerkuren op zaterdag tussen 0 en 16 uur;
  • 100% voor de overwerkuren op zaterdag na 16 uur en voor overwerkuren op zon- en feestdagen.
Copyright 2023