Werkzaamheden naast dienstverband

Werk en privé zijn vaak niet strikt gescheiden. De universiteit vergt bij drukte soms extra inspanning van u of ondersteuning bij andere werkzaamheden dan in uw arbeidscontract staan. Aan de andere kant is het mogelijk dat u in uw eigen tijd nevenwerkzaamheden verricht. Daarom staat in de cao een aantal regels omtrent werkzaamheden naast uw dienstverband.

Andere werkzaamheden

De universiteit kan u verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden uit te voeren. Daarbij gaat het alleen om werkzaamheden die redelijkerwijs van u verwacht kunnen worden in verband met uw persoonlijke situatie. In geval van een staking mag de universiteit u niet vragen om werkzaamheden van stakende collega’s uit te voeren.

Nevenwerkzaamheden

Verricht u nevenwerkzaamheden naast uw baan bij de universiteit? Dan bent u verplicht om dat te melden bij de universiteit. Uw werkgever beoordeelt of deze werkzaamheden strijdig zijn met de belangen van de universiteit. Indien dit niet het geval is, krijgt u toestemming om de nevenwerkzaamheden buiten werktijd te verrichten. Enkele redenen om de toestemming voor de nevenwerkzaamheden te weigeren zijn ter bescherming van: het vertrouwen in de wetenschappelijke integriteit, bedrijfsgeheimen, de belangen van de universiteit, de gezondheid en veiligheid van de werknemer en om te voorkomen dat de arbeidstijdenwet wordt overtreden. Aanvullende procedures of regels zijn opgenomen in een uniforme regeling voor de universiteitssector die geldt voor alle universiteiten in Nederland. Voor meer informatie hierover kunt u de website van Universiteiten Nederland raadplegen.

Overwerk

Wilt u weten wat de afspraken rondom overwerk zijn? Lees dan verder op de pagina Beloning.

Copyright 2024