Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

De universiteit streeft naar een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat u zich blijft ontwikkelen met oog op een volgende carrièrestap. Lees hier wat dit voor u betekent.

Ondersteunend en beheerspersoneel

Als ondersteunend medewerker met een vast dienstverband wordt u in staat gesteld zichzelf te ontwikkelen. U bespreekt dit met uw leidinggevende en maakt eventueel samen een ontwikkelplan. Elk jaar neemt u een aantal initiatieven voor uw verdere professionele ontwikkeling en/of loopbaanstap, die uw werkgever ondersteunt, ook financieel. Werken aan uw ontwikkeling is onderdeel van uw functioneren en behoort tot de beoordelingscriteria. Meer bijzonderheden leest u in artikel 6.11 en bijlage L van de cao.

 

Copyright 2024