Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

De website www.caouniversiteiten.nl is een dienst die wordt aangeboden vanuit het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS). De website valt daardoor onder het privacy- en cookiebeleid van SoFoKleS. De privacy- en cookieverklaring vindt u hieronder.

Privacy- en cookieverklaring

Laatste wijziging: 15 april 2019

Of u een publicatie leest via de website sofokles.nl, een editie van het e-zine SoFoKleS magazine leest of een app gebruikt, van al uw activiteiten op onze websites en apps kan SoFoKleS persoonsgegevens verzamelen. We willen u zo goed mogelijk informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u lezen welke informatie we verzamelen, hoe we dit doen en uiteraard hoe we ervoor zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op welke diensten van SoFoKleS is deze verklaring van toepassing?

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door stichting SoFoKleS en samenwerkingen van SoFoKleS en derde partijen. (hierna gezamenlijk te noemen: ‘SoFoKleS‘, ‘We‘ of ‘Wij‘). De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting SoFoKleS.

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die wij aanbieden op internet en via apps (hierna aangeduid als de domeinen). Voorbeelden van domeinen zijn sofokles.nl, caouniversiteiten.nl, labouragreementsuniversities.nl, SoFoKleS magazine, en de apps Welcome2NLResearch en cao app umc.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en domeinen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze domeinen u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze domeinen gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om aanvragen voor subsidies of projecten te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • kennis te delen via de website en e-mailings
 • om uw vragen te beantwoorden
 • om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wanneer dat voor één van de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is, geeft SoFoKleS uw gegevens door aan derde partijen. Via een overeenkomst met deze partijen zorgt SoFoKleS dat uw gegevens niet door anderen of voor andere doeleinden gebruikt worden. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies

SoFoKleS maakt gebruik van cookies. SoFoKleS maakt gebruik van Google Analytics, die analytische cookies plaatst. Bij de instelling van de Google-cookies hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘privacyvriendelijk’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder uw toestemming. Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen.

Cookies voor social media integratie

Op onze domeinen tonen we video’s en andere content die via een button gedeeld kunnen worden via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social mediabedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social mediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze domeinen zijn verbonden.

Uw privacyrechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u SoFoKleS verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. SoFoKleS behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw verzoeken sturen via info@sofokles.nl of per post:
SoFoKleS
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over SoFoKleS in te dienen. Dat kan online, of telefonisch via 088-1805 250.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Copyright 2024