Opbouw pensioen bij ziekte of werkloosheid

Opbouw pensioen bij ziekte of werkloosheid

Zolang u bij de universiteit werkt, bouwt u pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Maar wat gebeurt er als u langdurig ziek wordt of als u uw baan kwijtraakt? Lees hier welke gevolgen dit heeft voor uw pensioenopbouw.

Ziekte

Als u langdurig ziek wordt, blijft uw pensioenopbouw de eerste twee jaar ongewijzigd. Werkt u fulltime en wordt u volledig arbeidsongeschikt? Bij ontslag na de eerste twee ziektejaren bouwt u in beginsel nog 50% premievrij pensioen op. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de premievrije opbouw evenredig. Neem contact op met het ABP om te informeren wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent.

Werkloosheid

Had u een volledig dienstverband en bent u werkloos geworden? Dan bouwt u tijdens uw werkloosheid 50% pensioen op. Bij een deeltijdbaan bouwt u pensioen op naar rato.

Copyright 2024