Jaargesprek

De universiteit voert minstens één keer per jaar een gesprek met u over uw functioneren en uw welbevinden. Zo bewaakt de universiteit de kwaliteit en het welzijn van de werknemers.

Functioneren bespreken

Minstens één keer per jaar voert uw direct leidinggevende een gesprek met u over de manier waarop u de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd, hoe u de komende tijd uw functie zal vervullen en wat uw loopbaanplannen zijn. Samen bespreekt u tijdens dit gesprek uw fysieke en mentale welbevinden, uw inzetbaarheid en uw motivatie. Ook is vanaf 2024 het thema ‘reële taakopdracht’ onderwerp van gesprek. Dit betekent dat tijdens de dialoog ook wordt besproken welke taken bij u zijn belegd en/ of deze passen binnen uw contractomvang. Samen met de werkgever maakt u keuzes om (structureel) overwerk en overbelasting te voorkomen. Afspraken en persoonlijke ontwikkelingsplannen worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

 

Beoordeling

Uw leidinggevende beoordeelt periodiek hoe u uw functie uitoefent. Deze beoordeling kan onderdeel zijn van uw jaargesprek en verloopt volgens een vastgestelde procedure. Daar hoort onder andere bij dat u de beoordeling ondertekent.

 

Promovendi

Bent u een promovendus en heeft u een tijdelijk dienstverband bij de universiteit? Dan stelt u binnen drie maanden na aanvang van uw promotietraject samen met uw begeleider een opleidings- en begeleidingsplan op. Aan het einde van het eerste jaar wordt dit plan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In dit plan staan de kennis en vaardigheden die u ontwikkelt, wie uw promotor en begeleider zijn en het aantal uren persoonlijke begeleiding waar u recht op heeft. In artikel 6.9 van de cao vindt u alle voorwaarden.

Copyright 2024