Functieverandering

Soms is het in het belang van de universiteit dat u van functie verandert. Als de universiteit dit van u vraagt, bent u verplicht een andere functie te aanvaarden (artikel 1.10 van de cao). Ook als dit betekent dat u op een andere afdeling of locatie gaat werken.

 

Passend werk

Als uw werkgever een functieverandering voorstelt, dan moet de betreffende functie wel bij u passen. Hierover gaat artikel 9.12 in de cao. Passend betekent dat:

  • u over de juiste kennis en kunde beschikt om deze functie goed uit te oefenen;
  • u binnen 12 maanden om-, her- of bijgeschoold kunt worden, zodat u deze functie kunt uitoefenen;
  • uw persoonlijkheid, omstandigheden en vooruitzichten redelijkerwijs aansluiten bij deze functie.

 

Copyright 2024