Detachering

In overleg met u kan de universiteit u detacheren. Dit kan op verzoek van uw werkgever, bijvoorbeeld om mee te werken aan een onderzoek bij een andere universiteit. U kunt ook zelf een detachering voorstellen, bijvoorbeeld om uw mobiliteit te vergroten.

Passende werkzaamheden

Tijdens de ontslagbeschermingstermijn (cao-artikel 9.11) en tijdens de opzegtermijn (cao-artikel 8.4) tot het einde van uw dienstverband zoekt de universiteit passende werkzaamheden voor u. U kunt tijdens deze periode worden gedetacheerd. Dit kan alleen als u hiermee instemt. De afspraken over de detachering worden schriftelijk vastgelegd. Uw ontslagbeschermingstermijn wordt tijdens een detachering verlengd met de duur van de werkzaamheden. Deze verlenging duurt maximaal 12 maanden.