Detachering

In overleg met u kan de universiteit u detacheren. Dit kan op verzoek van uw werkgever, bijvoorbeeld om mee te werken aan een onderzoek bij een andere universiteit. U kunt ook zelf een detachering voorstellen, bijvoorbeeld om uw mobiliteit te vergroten.

 

Passende werkzaamheden

Tijdens de ontslagbeschermingstermijn (artikel 9.10) tot het einde van uw dienstverband zoekt de universiteit passende werkzaamheden voor u. U kunt tijdens deze periode worden gedetacheerd. Dit kan alleen als u hiermee instemt. De afspraken over de detachering worden schriftelijk vastgelegd. Uw ontslagbeschermingstermijn wordt tijdens een detachering verlengd met de duur van de werkzaamheden. Deze verlenging duurt maximaal 12 maanden.

 

Copyright 2024