Regeling vitaliteitspact

Met het vitaliteitspact stelt de universiteit u in staat om gezond en vitaal tot uw AOW te blijven werken. Hier leest u wat de regeling inhoudt.

 

Opbouw van de regeling

Vanaf vijf jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft u met een volledige arbeidsduur het recht om de werkweek te verkorten tot vier of drie dagen, of naar rato als u minder uren werkt. Afhankelijk van de regeling die u kiest, krijgt u wekelijks een of twee dagen buitengewoon verlof met gedeeltelijke doorbetaling van het salaris: 85 procent bij vier dagen of 70 procent bij drie dagen. U behoudt daarnaast vijf weken verlof. Uw pensioenopbouw blijft gehandhaafd, u levert wel vakantiedagen in. Meer details kunt u lezen in artikel 6.13 van de cao.

 

 

Voorwaarden voor deelname

De voorwaarden voor deelname vindt u in artikel 6.15 van de cao. Over de invulling van de verkorte werkweek leest u meer in artikel 6.14.

Copyright 2023