Zwangerschapsverlof

Als u zwanger wordt, is het goed om te weten waar u recht op heeft. Hoeveel verlof krijgt u van de universiteit en wat betekent een zwangerschap voor de afspraken in uw functiecontract? U leest het hier.

 

Verlof tijdens en na uw zwangerschap

Als u zwanger bent, heeft u recht op ten minste zestien weken volledig betaald verlof. Dit is niet afhankelijk van hoelang u werkzaam bent bij de universiteit. Het verlof bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt het zwangerschapsverlof genoemd. U gaat doorgaans zes en uiterlijk vier weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof. In de herstelperiode na uw bevalling heeft u recht op zogenaamd bevallingsverlof. Dit verlof duurt minimaal tien weken, of langer wanneer uw kindje vroeger wordt geboren dan verwacht. In artikel 4.10 en 4.11 van de cao vindt u de overige voorwaarden.

 

 

Zwangerschapsverklaring

Het is prettig als u tijdig uw werkgever op de hoogte stelt van uw zwangerschap. Doe dit uiterlijk drie weken voordat u met zwangerschapsverlof wilt. Uw werkgever heeft een zwangerschapsverklaring nodig om het verlof voor u te kunnen regelen. U kunt een formulier voor een zwangerschapsverklaring downloaden van de website van het UWV. Deze verklaring laat u invullen door uw arts of verloskundige.

Functiecontract

Heeft u een functiecontract? Dan heeft een zwangerschapsverlof van zestien weken gevolgen voor de afspraken die u daarin met uw leidinggevende heeft gemaakt. Wellicht kunt u bepaalde afspraken niet nakomen omdat u er een tijdje uit gaat. Als dit het geval is, overleg dan met uw werkgever hoe u gezamenlijk de arbeidsprestaties in uw functiecontract bijstelt.

Copyright 2024