Werktijden

De universiteit hanteert werk- en rusttijden die zijn vastgelegd in de cao. Daarnaast is het mogelijk om in overleg een flexibele werkduur af te spreken. Zo wordt het voor u gemakkelijker om uw werk te combineren met uw privéleven.

 

Flexibiliteit

U bent verplicht om u te houden aan de werk- en rusttijden die in artikel 4.2 van de cao zijn vastgelegd. Hierin staat dat u niet meer dan vijf dagen per week mag werken. Deze dagen moeten zoveel mogelijk aaneengesloten zijn. De universiteit streeft ernaar om rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden bij het vaststellen van uw werktijden.

 

 

Variabele werkweek

Het is mogelijk een flexibele arbeidsduur af te spreken met uw werkgever. In overleg met uw leidinggevende kunt u tot een andere omvang van uw werkweek komen. Een voltijd werkweek bestaat uit 38 uur en kunt u verkorten of verlengen in ruil voor minder of extra verlof. Uw werkgever mag dit verzoek weigeren als het in strijd is met het belang van de bedrijfsvoering van de universiteit of als u deelneemt aan het Vitaliteitspact. In artikel 5.6 van de cao vindt u de overige voorwaarden en in bijlage G staat een overzicht van de mogelijke uitwerkingen en gevolgen voor het verlof.

 

 

Copyright 2024