Scholing

De universiteit streeft ernaar om de kennis en vaardigheden van werknemers zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Uw werkgever biedt u daarom volop mogelijkheden om uzelf bij te scholen of een studie te volgen.

 

Kennis en vaardigheden

U vergroot uw kansen binnen en buiten de universitaire sector als u uw kennis en vaardigheden op peil houdt. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verplichting van de universiteit en van u. Vanaf 1 januari 2024 heeft u recht op minimaal drie ontwikkelingsdagen voor ontwikkeling en scholing in het kader van Erkennen en Waarderen en/ of uw duurzame inzetbaarheid.

Uw functie goed invullen

De universiteit kan u verplichten een studie of opleiding te volgen als dit noodzakelijk is voor een goede invulling van uw huidige of toekomstige functie. De werkgever betaalt voor u de kosten van de opleiding en verleent u verlof om die opleiding te kunnen volgen.

Ontwikkelingsdagen

U heeft recht op ontwikkelingsdagen naar rato van uw dienstverband. Deze dagen zijn bedoeld voor scholingsactiviteiten, zodat u zich binnen of buiten uw functie op de universiteit of daarbuiten breder kunt ontwikkelen. U geeft invulling aan de ontwikkelingsdagen in overleg met uw leidinggevende en kunt deze niet verkopen of als vakantiedagen gebruiken. U kunt uw ontwikkelingsdagen inzetten voor trainingen die u een sterkere positie op de arbeidsmarkt geven, voor een stage of voor extra trainingen.

Voorwaarden voor ontwikkelingsdagen

Voor de functiegerichte studie of opleiding geldt geen terugbetalingsverplichting. Ook worden geen voorwaarden aan de te verstrekken facilteiten worden gesteld. Als de opleiding bijdraagt aan de loopbaanontwikkeling van de werknemer, zal de werkgever faciliteiten aan de werknemer verlenen. Dit geldt ook als een ook als slechts een geringe relatie relatie bestaat tussen de studie of opleiding en de huidige of een toekomstige functie. In dit geval kan de werkgever een terugbetalingsverplichting en/of voorwaarden aan de te verstrekken faciliteiten stellen.

Scholingsdagen

De universiteit kan u verplichten een studie of opleiding te volgen als dit noodzakelijk is voor een goede invulling van uw huidige of toekomstige functie. De werkgever betaalt de noodzakelijke kosten van de opleiding, zoals de studiekosten en de reiskosten. Het volgen van een studie of verlof geldt als werktijd en vindt, indien mogelijk, zo veel mogelijk plaats onder werktijd. Voor de verplichte studie geldt geen terugbetalingsverplichting. Ook kunnen geen voorwaarden aan de te verstrekken facilteiten worden gesteld. Lees vanaf artikel 6.10 lid 2 voor meer informatie over scholingsdagen.

Promovendi

Promovendi kunnen tijdens hun dienstverband een stage van maximaal zes maanden lopen. Uw dienstverband wordt dan tijdelijk onderbroken. Na afloop van de stage wordt uw dienstverband hervat of verlengd evenredig met de duur en omvang van de stage.

 

Copyright 2024