Scholing

De universiteit streeft ernaar om de kennis en vaardigheden van werknemers zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Uw werkgever biedt u daarom volop mogelijkheden om uzelf bij te scholen of een studie te volgen.

 

Kennis en vaardigheden

U vergroot uw kansen binnen en buiten de universitaire sector als u uw kennis en vaardigheden op peil houdt. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verplichting van de universiteit en van u. Ieder jaar heeft u recht op minimaal twee ontwikkelingsdagen om te werken aan uw duurzame inzetbaarheid.

Ontwikkelingsdagen

U heeft recht op ontwikkelingsdagen naar rato van uw dienstverband. Deze dagen zijn bedoeld voor scholingsactiviteiten, zodat u zich binnen of buiten uw functie op de universiteit of daarbuiten breder kunt ontwikkelen. U geeft invulling aan de ontwikkelingsdagen in overleg met uw leidinggevende en kunt deze niet verkopen of als vakantiedagen gebruiken. U kunt uw ontwikkelingsdagen inzetten voor trainingen die een onderdeel vormen van een duurzaam personeelsbeleid, voor een stage of voor extra trainingen. Lees alle voorwaarden in artikel 6.10 van de cao.

 

Promovendi

Promovendi kunnen tijdens hun dienstverband een stage van maximaal zes maanden lopen. Uw dienstverband wordt dan tijdelijk onderbroken. Na afloop van de stage wordt uw dienstverband hervat of verlengd evenredig met de duur en omvang van de stage.

 

Uw functie goed invullen

De universiteit kan u verplichten een studie of opleiding te volgen als dit noodzakelijk is voor een goede invulling van uw huidige of toekomstige functie. De werkgever betaalt voor u de kosten van de opleiding en verleent u verlof om die opleiding te kunnen volgen.

Copyright 2020