Verlof voor ouders

Een baan en de zorg voor één of meer kinderen is niet altijd even gemakkelijk te combineren. Als ouder of verzorger kunt u daarom aanspraak maken op geboorteverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof. De belangrijkste afspraken voor u op een rij.

 

Geboorteverlof

Als uw vrouw of partner is bevallen heeft u als partner recht op geboorteverlof. Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

Ouderschapsverlof

Zolang uw kind jonger is dan acht jaar, kunt u aanspraak maken op ouderschapsverlof. U maakt daarover afspraken met uw werkgever. Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft de werkgever de mogelijkheid de afspraken te wijzigen, tot vier weken voordat het verlof ingaat. U heeft wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof. De cao regelt doorbetaling van een deel van dit onbetaalde verlof. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden, onder andere dat u een jaar of langer bij de universiteit werkt en dat u nog geen ouderschapsverlof heeft opgenomen voor dit kind bij een andere werkgever. In artikel 4.13 t/m 4.20 van de cao-NU vindt u alle voorwaarden omtrent (betaald) ouderschapsverlof. Voor meer informatie over onbetaald ouderschapsverlof gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

Verlof bij adoptie of pleegzorg

Adopteert u een kind of woont er voor langere tijd een pleegkind bij u in huis? Dan heeft u recht op zes weken verlof. Hiervoor zijn landelijke afspraken gemaakt. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

Meer mogelijkheden?

Wilt u meer verlof opnemen of wilt u verlof opnemen voor een langere periode? Bespreek dan met uw werkgever wat er mogelijk is.

Copyright 2020