Verlof voor ouders

Een baan en de zorg voor één of meer kinderen is niet altijd even gemakkelijk te combineren. Als ouder of verzorger kunt u daarom aanspraak maken op geboorteverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof. De belangrijkste afspraken voor u op een rij.

 

Geboorteverlof

Als uw vrouw of partner is bevallen heeft u als partner recht op geboorteverlof. Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

 

 

Ouderschapsverlof

Zolang uw kind jonger is dan acht jaar, kunt u aanspraak maken op ouderschapsverlof. Dit geldt niet als uw verlof een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang in de weg staat of wanneer u al ouderschapsverlof hebt opgenomen bij een andere werkgever. Als u een jaar of langer bij de universiteit werkt, kunt u aanspraak maken op gedeeltelijke doorbetaling van dit verlof.

 

Voorwaarden

Werkt u aan de universiteit? Dan heeft u tijdens uw ouderschapsverlof recht op doorbetaling van 62,5% van uw loon over een periode van maximaal 13 weken. Daarbovenop heeft u recht op nog 13 weken aanvullend onbetaald ouderschapsverlof. U mag maximaal de helft van uw arbeidsuren per week opnemen als ouderschapsverlof. Tijdens uw verlofuren bouwt u gewoon pensioen en wettelijke vakantie-uren op. In artikel 4.13 t/m 4.20 van de cao-NU vindt u alle voorwaarden omtrent ouderschapsverlof.

 

 

Verlof bij adoptie of pleegzorg

Adopteert u een kind of woont er voor langere tijd een pleegkind bij u in huis? Dan heeft u recht op zes weken verlof. Gedurende deze periode kunt u geen aanspraak maken op doorbetaling van uw loon, tenzij uw werkgever hiervoor aanvullende regels heeft opgesteld. U kunt dit navragen bij de hr-afdeling van uw universiteit.

 

Meer mogelijkheden?

Wilt u meer verlof opnemen of wilt u verlof opnemen voor een langere periode? Bespreek dan met uw werkgever wat er mogelijk is.

Copyright 2020