Verlof voor ouders

Een baan en de zorg voor één of meer kinderen is niet altijd even gemakkelijk te combineren. Als ouder of verzorger kunt u daarom aanspraak maken op geboorteverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof. De belangrijkste afspraken voor u op een rij.

 

Geboorteverlof

Als uw vrouw of partner is bevallen heeft u als partner recht op geboorteverlof. Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

Ouderschapsverlof

Zolang uw kind jonger is dan acht jaar, kunt u aanspraak maken op ouderschapsverlof. U maakt daarover afspraken met uw werkgever. U heeft wettelijk recht ouderschapsverlof, waarvan een deel gedeeltelijk doorbetaald wordt door de werkgever. Wat betreft de gedeeltelijke doorbetaling van het onbetaalde verlof zijn de voorwaarden van de cao van toepassing. De cao is in lijn met de Wet arbeid en zorg . Met ingang van 1 augustus 2022 geldt:

  1. Doorbetaling van 70% van het salaris over maximaal dertien maal de arbeidsduur per week gedurende het eerste levensjaar van het kind. Voor een eventueel resterend deel van reeds opgenomen gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind, geldt vanaf 1 augustus 2022 hetzelfde percentage van 70%.
  2. Doorbetaling van 62,5% als het verlof in het eerste tot het achtste levensjaar van het kind wordt opgenomen.
  3. In het geval u reeds ouderschapsverlof met (gedeeltelijke) doorbetaling heeft genoten bij een andere werkgever maar wel voor hetzelfde kind, wordt het ouderschapsverlof verrekend.
  4. In artikel 4.13 t/m 4.20 van de cao-NU vindt u alle voorwaarden omtrent (betaald) ouderschapsverlof. Voor meer informatie over gedeeltelijk onbetaald ouderschapsverlof gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen ouderschapsverlof

Wanneer u ouderschapsverlof opneemt, moet u dit minstens twee maanden voor aanvang van het verlof schriftelijk bij de werkgever vragen. Het moment van ingang en beëindiging van het verlof wordt gesteld afhankelijk van het einde van het bevallingsverlof of afhankelijk van de aanvang van de verzorging. De werkgever kan de invulling van het verlof tot vier weken voor de aanvang wijzigen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang.

Verlof bij adoptie of pleegzorg

U heeft recht op zes weken verlof bij adoptie of opname van een pleegkind ter duurzame verzorging en opvoeding. Dit verlof is in principe onbetaald, maar via de Wet arbeid en zorg krijgt de werknemer een uitkering toegekend. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

Meer mogelijkheden?

Wilt u meer verlof opnemen of wilt u verlof opnemen voor een langere periode? Bespreek dan met uw werkgever wat er mogelijk is.

Copyright 2024