Ontslag

Ontslag

Wat betekent het voor u als u ontslagen wordt? Dat is afhankelijk van de reden van uw ontslag en uw dienstverband.

Ontslag tijdelijk dienstverband

Een tijdelijk contract kan zowel door uzelf als door de werkgever worden opgezegd. Dit gebeurt altijd schriftelijk, waarbij duidelijk de redenen voor opzegging worden benoemd. Bij een eventuele tussentijdse beëindiging van een tijdelijk contract gelden de volgende opzegtermijnen:

 • Drie maanden als u minimaal twaalf maanden onafgebroken in dienst bent geweest.
 • Twee maanden als u tussen de zes en twaalf maanden in dienst bent.
 • Eén maand als u korter dan zes maanden in dienst bent of bij ontslag nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Opzegtermijnen tijdelijk dienstverband

Een tijdelijk contract hoeft niet verlengd te worden. Bij een eventuele tussentijdse beëindiging van een tijdelijk contract gelden de volgende opzegtermijnen:

 • Drie maanden als u minimaal twaalf maanden onafgebroken in dienst bent geweest.
 • Twee maanden als u tussen de zes en twaalf maanden in dienst bent.
 • Eén maand als u korter dan zes maanden in dienst bent of bij ontslag nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Ontslag vast dienstverband

Uw vaste dienstverband kan worden beëindigd vanwege het vervallen van uw functie om bedrijfseconomische redenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een reorganisatie. Na minimaal twee jaar langdurige ziekte kan de universiteit u ook ontslaan. De universiteit moet daarvoor wel een vergunning aanvragen bij het UWV en een opzegtermijn in acht nemen. Zijn er andere redenen om uw vaste dienstverband te beëindigen, zoals disfunctioneren, regelmatig ziekteverzuim of een verstoorde arbeidsrelatie? Dan kan de universiteit bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen.

Opzegtermijnen vast dienstverband

Bij ontslag uit een vast dienstverband gelden de volgende opzegtermijnen:

 • Drie maanden als u minimaal twaalf maanden onafgebroken in dienst bent geweest.
 • Twee maanden in andere gevallen.
 • Eén maand als u in dienst bent gekomen nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt.

Transitievergoeding

Wordt u na 1 januari 2018 ontslagen? In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op een transitievergoeding. Dit geldt niet:

 • Als uw vaste dienstverband wordt beëindigd of uw tijdelijke dienstverband niet wordt voortgezet om bedrijfseconomische redenen.
 • Als u aansluitend recht hebt op een BWNU-uitkering en die ook aanvraagt. Doet u vóór het ontslag schriftelijk afstand van uw recht op een BWNU-uitkering, dan maakt u alsnog aanspraak op een transitievergoeding.
 • Als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Werkloos

Wordt u binnenkort werkloos? Op de webpagina Werkloos leest u op welke uitkeringen u recht heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

Copyright 2024