Collectieve sluitingsdagen

De universiteit mag bepaalde dagen aanwijzen als collectieve sluitingsdagen (artikel 4.7). Bijvoorbeeld dagen die tussen twee feestdagen vallen, zoals de dagen rond Kerstmis en Oud en Nieuw of de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Voorwaarden

Voor collectieve sluitingsdagen geldt dat u vakantie-uren opneemt voor het aantal uren dat u normaal gesproken op de betreffende dag zou werken. De universiteit mag per jaar zeven collectieve sluitingsdagen aanwijzen. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de werknemersorganisaties. Voor sommige functies of onderdelen van de universiteit gelden de collectieve sluitingsdagen niet. Hierover worden per universiteit afspraken gemaakt.

Copyright 2024