Medezeggenschap

Aan de Nederlandse Universiteiten is de medezeggenschap van werknemers op twee manieren geregeld. Een universiteit heeft één ondernemingsraad óf een centrale ondernemingsraad met facultaire ondernemingsraden. Daarnaast heeft elke universiteit het zogenaamde Lokaal Overleg. Dit is een periodiek overleg tussen vakbonden en de universiteit.

In de ondernemings-, universiteits- of faculteitsraad

Wilt u namens de werknemers betrokken zijn bij belangrijke ontwikkelingen binnen de universiteit? Dan kunt u zich als werknemer van de universiteit zowel voor de ondernemingsraad als voor de universiteitsraad of faculteitsraad verkiesbaar stellen.

Copyright 2024