Eindigend dienstverband

Eindigend dienstverband

Als uw dienstverband binnenkort eindigt, is het verstandig dat u zich daar tijdig op voorbereidt. Hier leest u wat uw mogelijkheden zijn en waar u recht op heeft.

 

Tijdelijk dienstverband

Heeft u een tijdelijk dienstverband dat eindigt? Uw werkgever moet u, uiterlijk een maand voordat het contract afloopt, schriftelijk informeren of hij het dienstverband wil voortzetten of niet.

Dit zijn de algemene regels:

  • U mag drie keer een tijdelijk dienstverband aangaan.
  • U mag tijdelijke dienstverbanden aangaan voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar indien u wetenschappelijk personeel bent en voor een aaneengesloten periode van maximaal één jaar indien u tot het ondersteunend personeel en beheerspersoneel hoort.
  • Daarna kan de werkgever u alleen in dienst houden met een vast contract.
  • Als u tussen twee tijdelijke dienstverbanden meer dan zes maanden niet werkt, is er geen sprake meer van een aaneengesloten periode van drie jaar en heeft u geen recht op een vast dienstverband.

Op de webpagina Dienstverbanden leest u hoe vaak en hoe lang een universiteit een dienstverband mag verlengen.

 

Werkloos

Wordt u binnenkort werkloos? Op de webpagina Werkloos leest u op welke uitkeringen u recht heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

Regeling vervroegd uitdiensttreding

In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (oftwel: RVU). In het pensioenakkoord is afgesproken dat tot en met 31 december2025 geen RVU plaatsvindt bij vervroegde uitdiensttreding voor werknemers, tot een maximaal bedrag dat gekoppeld is aan de bruto alleenstaanden AOW. Hiervoor geldt dat uitdiensttreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-Leeftijd. In artikel 6.12a van de cao kunt u meer lezen over de mogelijkheden voor toepassing van de RVU.

Copyright 2024