Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt en u daardoor uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, heeft dit gevolgen voor uw loon en de opbouw van uw vakantie- en verlofuren.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling

Welke gevolgen het voor u heeft als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, kunt u lezen in de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Hierin vindt u de voorwaarden die zijn verbonden aan volledig of gedeeltelijk verlof. Ook staat in de ZANU beschreven hoe het re-integratietraject eruit ziet als u herstellende of weer helemaal beter bent.

Loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bij ziekte behoudt u gedurende de eerste 39 weken 100% van uw loon. Bent u langer ziek? Dan ontvangt u in de 65 weken die daarop volgen 76% van uw loon over de uren die u niet en 100% over de uren die u wel heeft gewerkt. Als u daarmee uitkomt op een salaris onder het minimumloon, dan ontvangt u het minimumloon. Bij ziekteverlof voor zwangerschap en/of bevalling behoudt u 100% van uw loon.

 

Vakantie tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid

Kunt u door ziekte of arbeidsongeschiktheid uw werkzaamheden niet of niet volledig meer verrichten, maar heeft u wel recht op volledige of gedeeltelijke loonbetaling? Dan bouwt u nog steeds vakantie-uren op. De universiteit ziet er samen met de bedrijfsarts op toe, dat u deze vakantiedagen tijdens uw ziekte opneemt. Kunt u vanwege uw ziekte geen vakantie opnemen, dan bent u daartoe niet verplicht. De keuze voor een flexibele werkweek van meer of minder uren eindigt 6 maanden na de eerste ziektedag vanzelf. Meer informatie hierover leest u in artikel 4.7 lid 8 van de cao

Copyright 2024