Meer carrièreperspectieven en werkzekerheid voor ‘junior’ docenten en postdocs

Meer carrièreperspectieven en werkzekerheid voor ‘junior’ docenten en postdocs

De universiteit verlengt de tijdelijke dienstverbanden van junior docenten (docent 3 en 4) en postdocs (onderzoeker 3 en 4) op structurele basis. Bovendien wordt er in deze functies meer nadruk gelegd op de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Als gepromoveerde docent of onderzoeker, werkzaam bij de betreffende instelling waar een positie binnen het eigen vakgebied of een gerelateerd vakgebied als universitair docent beschikbaar komt, wordt u uitgenodigd voor een (selectie)gesprek. In het geval van gelijke geschiktheid krijgt u voorrang boven externe sollicitanten. Deze prioriteit geldt ook voor docenten die solliciteren naar een vaste docentenpositie. Als je als docent voldoet aan de functie-eisen dan heb je voorrang op externen.

Junior docenten

U krijgt een dienstverband van vier tot zes jaar met ruime ontwikkelmogelijkheden en, indien van toepassing, de mogelijkheid om de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen. Als u onderwijsambities heeft, kunt u makkelijk doorstromen naar een baan in een van de andere onderwijssectoren. Heeft u wetenschappelijke ambities? Dan kunt u voor zes jaar een combinatiefunctie van junior docent en onderzoeker of promovendus bekleden. Daarnaast heeft u mogelijkheden om via een leerwerktraject op maat of een verkorte lerarenopleiding versneld een onderwijsbevoegdheid te halen. In bijlage M leest u meer over uw loopbaanperspectief en de waarde van de BKO.

Postdocs

Om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, biedt de universiteit u tijd en scholing om subsidieaanvragen te schrijven. Ambieert u een loopbaan als universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar, dan krijgt u ruimte om de vereiste onderwijskwalificaties te halen. Na afloop van een tijdelijk dienstverband van maximaal vier jaar of een langer durend eenmalig dienstverband kunt u met uw universiteit afspraken maken die uw werkzekerheid en carrièreperspectief op de langere termijn dienen. De universiteit kan u ook aansluitend een vast dienstverband aanbieden, gekoppeld aan een onderzoeksproject. Meer bijzonderheden vindt u in bijlage E.16 en bijlage M van de cao.

Copyright 2024