Meer carrièreperspectieven en werkzekerheid voor junior docenten en postdocs

Meer carrièreperspectieven en werkzekerheid voor junior docenten en postdocs

De universiteit verlengt de tijdelijke dienstverbanden van junior docenten (docent 3 en 4) en postdocs (onderzoeker 3 en 4) structureel. Ook krijgt u in deze functies meer ruimte om uzelf te ontwikkelen. Dit vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt.

Junior docenten

U krijgt een dienstverband van vier tot zes jaar met ruime ontwikkelmogelijkheden en, indien van toepassing, de mogelijkheid om de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen. Als u onderwijsambities heeft, kunt u makkelijk doorstromen naar een baan in een van de andere onderwijssectoren. Heeft u wetenschappelijke ambities? Dan kunt u voor zes jaar een combinatiefunctie van junior docent en onderzoeker of promovendus bekleden. Daarnaast heeft u mogelijkheden om via een leerwerktraject op maat of een verkorte lerarenopleiding versneld een onderwijsbevoegdheid te halen. In bijlage M leest u meer over uw loopbaanperspectief en de waarde van de BKO.

Postdocs

Om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, biedt de universiteit u tijd en scholing om subsidieaanvragen te schrijven. Ambieert u een loopbaan als universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar, dan krijgt u ruimte om de vereiste onderwijskwalificaties te halen. Na afloop van een tijdelijk dienstverband van maximaal vier jaar of een langer durend eenmalig dienstverband kunt u met uw universiteit afspraken maken die uw werkzekerheid en carrièreperspectief op de langere termijn dienen. De universiteit kan u ook aansluitend een vast dienstverband aanbieden, gekoppeld aan een onderzoeksproject. Meer bijzonderheden vindt u in bijlage E.16 en bijlage M van de cao.

Copyright 2023