Werknemersorganisaties

Werkgeversorganisaties

Sociaal Fonds

FNV
Houttuinlaan 3
3447 GM Woerden
Postbus 520
3440 AM Woerden
Tel. (088) 368 03 68
Website: www.fnv.nl

CNV Overheid, onderdeel van CNV Connectief
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
Postbus 2510
3500 GM Utrecht
Tel. (030) 751 10 03
E-mail: overheid@cnv.nl
Website: www.cnvc.nl

FBZ
Janssoniuslaan 34-36
3528 AJ Utrecht
Postbus 20058
3502 LB Utrecht
Tel. (030) 670 27 27
E-mail bureau@fbz.nl
Website: www.fbz.nl

AC/HOP
IJsvogelhof 17
2333 VH Leiden
Postbus 941
2300 AX  Leiden
Tel. (015) 2782471
E-mail: info@ac-hop.nl
Website: www.ac-hop.nl

VAWO
De Haag 9
3993 AV Houten
Tel. (030) 231 67 42
E-mail: info@vawo.nl
Website: www.vawo.nl

CMHF
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Postbus 91460
2509 EB Den Haag
Tel. (070) 419 19 19
E-mail: centrale@cmhf.nl
Website: www.cmhf.nl

VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten)
Lange Houtstraat 2
Postbus 13739
2501 ES Den Haag
Tel. (070) 302 14 00
E-mail: post@vsnu.nl
Website: www.vsnu.nl

Stichting SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag
Postbus 556
2501 CN Den Haag
Tel. (070) 376 57 27
E-mail: sofokles@caop.nl
Website: www.sofokles.nl

Voor vragen over de werking van deze website vult u onderstaand contactformulier in. Vragen over de cao kunt u stellen aan de afdeling HRM van uw universiteit of aan uw vakbond.