Man in postkamer

Seniorenregeling en leeftijdsdagen

Om te zorgen dat ook oudere werknemers goed kunnen blijven functioneren, bestaat er een seniorenregeling. Lees hier of deze regeling voor u van toepassing is.

Leeftijdsdagen

Afhankelijk van uw leeftijd en uw dienstverband bij de universiteit, kunt u op dit moment nog recht hebben op leeftijdsdagen. Met behulp van deze dagen kunt u extra verlof opnemen. Het aantal leeftijdsdagen blijft vanaf 2013 gelijk. En vanaf 2018 vervallen de leeftijdsdagen helemaal.

Overgangsregeling seniorenregeling

Er is een overgangsregeling voor de seniorenregeling van kracht. In bijlage B, paragraaf 8, 9 en 10 vindt u de details van deze overgangsregeling. Als u op 1 januari 2013 al gebruikmaakte van de seniorenregeling, dan kunt u hier gebruik van blijven maken tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd. Voor oudere werknemers die buiten de overgangsregeling vallen, komt er maatwerk. Daarbij ligt de focus op meer levensfasegericht personeelsbeleid.