Ontslag_833

Werkloos

U bent werkloos geworden doordat uw tijdelijke contract afliep of doordat u ontslagen bent, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie. Dan wilt u weten waar u aan toe bent. Lees hier op welke uitkeringen u mogelijk recht heeft en waar u deze kunt aanvragen.

Waar heeft u recht op?

Als u werkloos bent en u voldoet aan de voorwaarden van het UWV heeft u recht op een WW-uitkering. U ontvangt als WW-uitkering in principe 70% van uw laatst verdiende salaris. Er geldt echter een maximum. Is u salaris hoger dan het maximum dagloon in de WW, dan krijgt u 70% van dat maximum dagloon als WW-uitkering.

Aanvullende uitkeringen

Daarnaast kunt u aanspraak maken op de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering Nederlandse Universiteiten (BWNU). Dit kan een aanvulling zijn op uw WW-uitkering of een aansluitende uitkering na afloop van uw WW-uitkering. Wanneer uw salaris boven het maximum dagloon van de WW uitstijgt, krijgt u een aanvulling die uw WW-uitkering aanvult tot 70% van uw salaris.

Wanneer u bij ontslag 45 jaar of ouder bent en minimaal 7 jaren diensttijd hebt dan krijgt u na de WW-uitkering een aansluitende uitkering. De aansluitende uitkering bedraagt in principe 70% van uw salaris maar bedraagt nooit meer dan 70% van het maximum van salarisschaal 12. De duur van de aansluitende uitkering is afhankelijk van de leeftijd vanaf 45 jaar en de opgebouwde diensttijd. Vraag bij uw HR-afdeling naar de voorwaarden van een bovenwettelijke uitkering.

Aanvragen BWNU

Om een BWNU aan te kunnen vragen, moet u ook een WW-uitkering aanvragen. Hiervoor gelden dezelfde regels en termijnen als voor een WW-uitkering. U vraagt een BWNU aan binnen zeven dagen nadat u werkloos bent geworden. Bij ontslag informeert de werkgever u hierover. Bij vragen kunt u contact opnemen met de HR-afdeling. Op de website van de VSNU vindt u de benodigde formulieren en verdere informatie.